Browse Category: cestovný lístok

5 tipov, ako si uplatniť zľavy na cestovný lístok Železničnej spoločnosti SR

Ak nemáte nárok na cestovanie vlakmi Železničnej spoločnosti Slovenska zdarma, nemusíte zúfať. Môžete totiž získať zaujímavé zľavy, vďaka ktorým budete cestovať omnoho lacnejšie. Prezradíme vám, o aké zľavy sa jedná a ako ich môžete získať.

  1. Pri častom alebo nepretržitom cestovaní

Ak cestujete vlakom naozaj často, možno sa vám vyplatí zakúpiť si za 35€ kartu Klasik Railplus. Vďaka nej získate 25%-nú zľavu z bežného cestovného na celý rok. Ak ale cestujete tak často, že mesačne miniete na vlak desiatky eur, určite sa vám oplatí karta Maxi Klasik. Táto neprenosná karta vás na celý rok bude stáť 850€, no cestovať budete zdarma. Existujú aj iné varianty tejto karty, napríklad prenosná, no za túto si čosi priplatíte. Tieto karty sa vám oplatí kupovať naozaj len vtedy, ak vlakom cestujete veľmi často. Ďalšou výhodnou alternatívou sú traťové lístky, vďaka ktorým môžete na jednej trase získať zľavu až 50% z bežného cestovného. Zakúpiť si traťový cestovný lístok sa hodí v prípade, ak napríklad cestujete každý deň vlakom do práce.

  1. V prípade ťažkého zdravotného postihnutia

Cestujúci, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý) alebo ŤZP-S (so sprievodom), cestujú v 2. triede so zľavou 60% a v 1. triede so zľavou 50%. Sprievodca postihnutej osoby, prípadne sprevádzajúci pes, cestujú zdarma.

  1. Deti a mládež do 26 rokov

Deti od 6 do 15 rokov, ktoré nevyužívajú bezplatné cestovné, môžu cestovať so zľavou 50% z obyčajného cestovného. To platí aj pre študentov do 26 rokov, ktorí si navyše môžu zabezpečiť traťové cestovné lístky, vďaka ktorým získajú zľavy až do výšky 70%. Ďalšou možnosťou pre osoby do 26 rokov, je kúpa karty Junior Railplus. Za 16,50€ získa držiteľ tejto karty ročnú zľavu 40% z obyčajného cestovného a ďalšie výhody.

  1. Nad 60 rokov

Podobne ako karta Junior, funguje aj karta Senior Railplus. Táto karta stojí 9,90€ a jej držitelia, ktorí dosiahli vek 60 rokov, no nemajú nárok na bezplatné cestovné, získavajú ročnú zľavu 40% z bežného cestovného. V prípade osôb, ktoré dosiahli vek 70 rokov a necestujú bezplatne, sa účtuje cestovné 0,15€ za každých začatých 50km, a to bez kúpy akejkoľvek zľavovej karty.

  1. Špeciálne zľavy

Železničná spoločnosť SR ponúka aj rôzne typy špeciálnych zliav. Napríklad v prípade, že je vaše dieťa alebo dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom, umiestnené v niektorom z ústavov sociálnej kurately, máte nárok na zľavu 50% z cestovného v 2. triede. Táto zľava platí na trase z vášho domova do miesta, kde je dieťa umiestnené. Ďalšiu špeciálnu zľavu dostanú ľudia, ktorí cestujú vlakom v deň svojich narodenín. Zaplatia za cestovný lístok do 2. vozňovej triedy, no odviezť sa môžu 1. triedou. Ak cestujete ako skupina minimálne šiestich osôb, využite ponuku Skupina, vďaka ktorej získate 25%-nú zľavu na cestovný lístok v 1. a 2. triede.

Možno ste vďaka týmto tipom zistili, že ani vy nemusíte platiť cestovný lístok na vlak v plnej cene. Ak teda máte možnosť, určite si tieto zľavy uplatnite.

Kto má nárok na bezplatný cestovný lístok na vlak ZSSK?

Určite viete, že isté skupiny obyvateľov majú na Slovensku nárok cestovať vlakmi zdarma. V tomto článku vám priblížime, o ktoré skupiny cestujúcich sa jedná, a tiež aké podmienky je potrebné splniť pre bezplatné cestovanie so Železničnou spoločnosťou SR.

Kto cestuje zdarma

Cestovný lístok zdarma je možné získať online alebo v niektorej z pokladníc Železničnej spoločnosti Slovenska. Kto naň má nárok?

  • Deti do 6 rokov

Deti do 6 rokov môžu cestovať zdarma len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Nepotrebujú žiadny doklad, ani registráciu, aby cestovali bezplatne. Cestujete s dieťaťom do 6 rokov? Ak túži po rovnakom cestovnom lístku, aký máte vy, môžete mu v pokladnici Železničnej spoločnosti vypýtať detský cestovný lístok. Je bezplatný.

  • Deti do 15 rokov

Cestujú taktiež bezplatne, no je nutná ich registrácia na bezplatnú prepravu. Registráciu vybaví v pokladnici Železničnej spoločnosti za dieťa jeho zákonný zástupca. Na registráciu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa s rozmermi 2×3 cm a cestovný pas dieťaťa. Ak dieťa pas nevlastní, náhradou zaň je rodný list a preukaz totožnosti právneho zástupcu dieťaťa. Registráciou získa cestujúci do 15 rokov Preukaz pre dieťa do 15 rokov, vďaka ktorému cestuje zdarma. Pri cestovaní musí vo vlaku predložiť tento preukaz a tiež bezplatný cestovný lístok.

  • Žiaci a študenti do 26 rokov

Tí sa takisto musia zaregistrovať na bezplatnú prepravu. Pri osobnej registrácii predložia bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou (napr. ISIC) a jeden preukaz totožnosti. Ak čipovú kartu nemajú, musia predložiť školou potvrdenú žiadanku, ktorá preukazuje aj štúdium na škole, jeden preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2×3 cm. Tí, ktorí vlastnia bezkontaktnú čipovú kartu, ju musia spolu s cestovným lístkom predložiť vo vlaku. Ak čipovú kartu nevlastnia, pri registrácii získajú preukaz, ktorým sa spolu s lístkom vo vlaku preukážu.

  • Dôchodcovia do 62 rokov

Ide o poberateľov dôchodkov, ktorí ešte nedosiahli vek 62 rokov. Sem patria poberatelia týchto dôchodkov: starobného, predčasného starobného, sirotského, vdovského alebo vdoveckého, invalidného, sociálneho, dôchodku manželky, vdovského výsluhového, vdoveckého výsluhového, sirotského výsluhového a invalidného výsluhového dôchodku. Poberatelia týchto dôchodkov sa registrujú na bezplatnú prepravu v pokladniciach Železničnej spoločnosti SR, pričom predložiť musia fotografiu 2×3 cm, preukaz totožnosti a potvrdenie o vyplácaní dôchodcovských dávok, ktoré nie je staršie ako 30 dní. Vo vlaku predložia získaný preukaz na bezplatnú prepravu a bezplatný cestovný lístok.

  • Seniori od 62 rokov

Tí sa musia taktiež zaregistrovať na bezplatnú prepravu, čím získajú Preukaz zákazníka. Pri registrácii musia predložiť len fotografiu 2×3 cm a preukaz totožnosti. Vo vlaku predkladajú tento preukaz a bezplatný cestovný lístok.

Absolvovať túto registráciu sa všetkým vyššie spomínaným skupinám cestujúcich určite oplatí. Bezplatné cestovanie sa totiž týka všetkých vlakov ZSSK na území SR, okrem ciest na prihraničných úsekoch, vlakov InterCity a v 1. vozňovej triedy.