Kto má nárok na bezplatný cestovný lístok na vlak ZSSK?

Určite viete, že isté skupiny obyvateľov majú na Slovensku nárok cestovať vlakmi zdarma. V tomto článku vám priblížime, o ktoré skupiny cestujúcich sa jedná, a tiež aké podmienky je potrebné splniť pre bezplatné cestovanie so Železničnou spoločnosťou SR.

Kto cestuje zdarma

Cestovný lístok zdarma je možné získať online alebo v niektorej z pokladníc Železničnej spoločnosti Slovenska. Kto naň má nárok?

  • Deti do 6 rokov

Deti do 6 rokov môžu cestovať zdarma len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Nepotrebujú žiadny doklad, ani registráciu, aby cestovali bezplatne. Cestujete s dieťaťom do 6 rokov? Ak túži po rovnakom cestovnom lístku, aký máte vy, môžete mu v pokladnici Železničnej spoločnosti vypýtať detský cestovný lístok. Je bezplatný.

  • Deti do 15 rokov

Cestujú taktiež bezplatne, no je nutná ich registrácia na bezplatnú prepravu. Registráciu vybaví v pokladnici Železničnej spoločnosti za dieťa jeho zákonný zástupca. Na registráciu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa s rozmermi 2×3 cm a cestovný pas dieťaťa. Ak dieťa pas nevlastní, náhradou zaň je rodný list a preukaz totožnosti právneho zástupcu dieťaťa. Registráciou získa cestujúci do 15 rokov Preukaz pre dieťa do 15 rokov, vďaka ktorému cestuje zdarma. Pri cestovaní musí vo vlaku predložiť tento preukaz a tiež bezplatný cestovný lístok.

  • Žiaci a študenti do 26 rokov

Tí sa takisto musia zaregistrovať na bezplatnú prepravu. Pri osobnej registrácii predložia bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou (napr. ISIC) a jeden preukaz totožnosti. Ak čipovú kartu nemajú, musia predložiť školou potvrdenú žiadanku, ktorá preukazuje aj štúdium na škole, jeden preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2×3 cm. Tí, ktorí vlastnia bezkontaktnú čipovú kartu, ju musia spolu s cestovným lístkom predložiť vo vlaku. Ak čipovú kartu nevlastnia, pri registrácii získajú preukaz, ktorým sa spolu s lístkom vo vlaku preukážu.

  • Dôchodcovia do 62 rokov

Ide o poberateľov dôchodkov, ktorí ešte nedosiahli vek 62 rokov. Sem patria poberatelia týchto dôchodkov: starobného, predčasného starobného, sirotského, vdovského alebo vdoveckého, invalidného, sociálneho, dôchodku manželky, vdovského výsluhového, vdoveckého výsluhového, sirotského výsluhového a invalidného výsluhového dôchodku. Poberatelia týchto dôchodkov sa registrujú na bezplatnú prepravu v pokladniciach Železničnej spoločnosti SR, pričom predložiť musia fotografiu 2×3 cm, preukaz totožnosti a potvrdenie o vyplácaní dôchodcovských dávok, ktoré nie je staršie ako 30 dní. Vo vlaku predložia získaný preukaz na bezplatnú prepravu a bezplatný cestovný lístok.

  • Seniori od 62 rokov

Tí sa musia taktiež zaregistrovať na bezplatnú prepravu, čím získajú Preukaz zákazníka. Pri registrácii musia predložiť len fotografiu 2×3 cm a preukaz totožnosti. Vo vlaku predkladajú tento preukaz a bezplatný cestovný lístok.

Absolvovať túto registráciu sa všetkým vyššie spomínaným skupinám cestujúcich určite oplatí. Bezplatné cestovanie sa totiž týka všetkých vlakov ZSSK na území SR, okrem ciest na prihraničných úsekoch, vlakov InterCity a v 1. vozňovej triedy.